امنیت در جاوا (دفاع سایبری)

مدت زمان دوره : 20 ساعت

توضیحات دوره

یادگیری امنیت و جلوگیری از نفوذ در سیستمهای نرم افزاری و برنامه نویسی بسیار حیاتی می باشد. لذا تمامی افرادی که در دوره های برنامه نویسی جاوا شرکت می کنند پیشنهاد می شود که این دوره را نیز بگذرانند.

دوره های آموزشی برنامه نویسی جاوا را برای حرفه ای شدن به خاطر بسپارید:

 • دوره آموزشی JavaSE جهت پیاده سازی و ایجاد ماکرو سرویس های متصل به بانک اطلاعاتی اوراکل (جاوا مقدماتی)
 • دوره آموزشی JavaEE1 جهت پیاده سازی برنامه های کاربردی تحت وب (جاوا پیشرفته)
 • دوره آموزشی JavaEE2 جهت پیاده سازی برنامه های کاربردی تحت وب در مقیاس ملی (جاوا تکمیلی)
 • دوره آموزشی Oracle برای برنامه نویسان جاوا
 • دوره آموزشی مهندسی نرم افزار شامل مفاهیم سرویس گرایی و فرایند گرایی در جاوا
 • دوره آموزشی فرایند گرایی در جاوا (BPMN2 و زبان برنامه نویسی جاوا)
 • دوره آموزشی امنیت در جاوا (دفاع سایبری)

پیش نیاز

جاوا پیشرفته Java EE 1

مخاطبین دوره

کلیه افرادی که در دوره های برنامه‌نویسان جاوا شرکت می کنند یا افرادی که می خواهند اطلاعات تکمیلی در زمینه این دوره داشته باشند.

سرفصل‌

 • XSS Atack
 • XSS Atack Protection
 • Session Hijack
 • Session Hijack Protection
 • SQL Injection
 • SQL Injection By ORM Framework
 • آشنایی با Https
 • Java Standard Security 
 • Token
 • Encryption
 • Hash
 • Table Architecture For Column Access

دوره های مشابه

رایگان
فصل سوم سئولب

رایگان 1398/06/30

مقالات

سیصیب

1398/02/11

ییس