دوره جامع برنامه نویسی پایتون

مدت زمان دوره : 40 ساعت

توضیحات دوره

هدف این دوره آموزشی آشنایی و شروع کار با ساختار و دستورات زبان پایتون که یک زبان‌ برنامه‌نویسی قدرتمند، همه منظوره، سطح بالا، شیءگرا، اسکریپتی و متن باز است، می باشد. همچنین دانشجویان با کاربردهای مختلف زبان پایتون در زمینه های گوناگون از جمله علوم داده‌ها، یادگیری ماشینی، خودکارسازی سامانه‌ها، توسعه وب، برنامه ‌نویسی مستقل از سکو، امنیت، تست نفوذ پذیری و... آشنا می‌شوند.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

در این دوره دانشجویان برنامه نویسی و استفاده از امکانات مختلف زبان پایتون را به صورت کامل می آموزند و با مثال‌های عملی و کاربردی توانای تولید ابزارهای مورد نیاز خود را بدست می آورند.

پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم ابتدایی برنامه نویسی - آشنایی با مفاهیم سیستم عامل و شبکه

مخاطبین دوره

 • کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات
 • کارشناسان امنیت فناوری اطلاعات 
 • کاربران سیستم عامل گنو لینوکس
 • تمام علاقه مندان به برنامه نویسی

سرفصل‌

What is Python 

 • Introducing Python
 • Python’s applications
 • Comparing to other languages

Use Python 

 • Install Python
 • Run Python
 • Install IDE

Basic Python

 • I/O 
 • Types
 • Variables
 • Operators
 • Functions
 • Conditional
 • Loops
 • Built-in Functions
 • Datetime

Classes

 • Fields and methods
 • Inheritance
 • Override
 • Overload
 • Abstract
 • Polymorphism

Algorithms

 • Compare 2 search algorithms with their time difference
 • Compare 2 sort algorithms with their time differences 

Data Structures

 • Queue
 • Stack
 • Linked list
 • Graph

Using libraries

 • Virtualenv: isolated Python environment
 • tkinter: GUI
 • unittest Testing
 • Read and write text files, csv, json, ...

Database programming

 • Introduce MySQL
 • MySQL connector for Python
 • Doing CRUD in Python

Design patterns

 • Creational
 • Structural
 • Behavioral

Advanced Python

 • Mutable
 • Scope
 • Recursive
 • Package
 • Exception
 • Functional programming
 • Socket programming
 • Reflection
 • Closure
 • Regular expression
 • Iterators & Generators
 • Threading & Multiprocessing
 • eval & exec

دوره های مشابه