دوره مذاکرات اقناعی و شیوه های نفوذ در مشتری

مدت زمان دوره : 24 ساعت

توضیحات دوره

در جهان که به واسطه ارتباطات آسان و سریع، حجم بالای ارسال و دریافت پیام ها، انسان در معرض انواع تبلیغات قرار می گیرد.

در میان این چند صدایی، هنر اصلی و مهم آنست که پیامی طراحی و ارسال شود تا مخاطب پس از دریافت اقناع شما و پاسخ مثبتی به آن بدهد. تکنیک های نفوذ در مخاطب در تمامی ارکان اقتصادی و اجتماعی زندگی حائز اهمیت بوده و می تواند در رشد و ارتقاء فرد نقش مهمی را ایفا نماید.

در این دوره با روش ها و متدهای علمی و به روز جهانی اقناع و ترغیب مخاطبان آشنا خواهید شد و چگونگی به کارگیری آن نیز ارائه می شود. 

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

 • قدرت تاثیر گذاری بر مخاطب و ترغیب مشتریان به خرید محصولات و خدمات ارائه شده
 • توانایی اقناع مخاطبان برای جذب مشاغل یا همکاری با شرکتهای بزرگ و متوسط
 • تسلط نفوذ کلامی و بدون کلام بر دیگران

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

 • کارآفرینانان
 • دانشجویان
 • استارت آپ ها
 • تجار و صاحبان کسب و کارهای مختلف
 • علاقه مندان

سرفصل‌

 • تعریف اقناع
 • متقاعد سازی چگونه صورت می پذیرد؟
 • شش اصل تاثیر گذاری
 • اعتبار و باور پذیری بیشتر
 • مقاومت مخاطب در برابر متقاعد سازی
 • شروع تاثیر گذاری 

دوره های مشابه