دوره پیشرفته مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزارPrimavera P6

مدت زمان دوره : 36 ساعت

توضیحات دوره

در این دوره به مباحثی از قبیل کنترل مدارک مهندسی، کنترل خرید، تهیه نمودار S با روش های مختلف و با مثال های متنوع پرداخته می شود.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

 • آشنایی با مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه
 • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی پروژه
 • آشنایی با چگونگی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزارPrimavera P6 

پیش نیاز

آشنایی با مفهوم CPM و آشنایی مقدماتی با EXCEL

مخاطبین دوره

 • تمامی مدیران و کارشناسان سازمانها
 • مدیران پروژه، مدیران داخلی، مدیران مالی و تدارکات و ...
 • علاقمندان علم مدیریت پروژه

سرفصل‌

 • معرفی
 • ایجاد یک طرح پروژه
 • شروع کار با پریماورا
 • تعریف EPS و پروژه جدید در پریماورا
 • تعریف تقویم ها
 • ایجاد WBS پروژه ها در پریماورا
 • اضافه کردن فعالیت ها به WBS ها
 • فرمت بندی نمایش
 • افزودن پیوند ها (Relationship)
 • نمای Activity Network
 • قید ها (Constraint)
 • گروه بندی، مرتب سازی و طرح بندی (Group , Sort , Layout)
 • فیلترها
 • چاپ و گزارش گیری
 • گزینه های زمان بندی و تنظیمات خط مبنا (Base  Line)
 • به روزرسانی یک زمان بندی بدون منبع
 • تنظیمات و گزینه های مربوط به کاربران 
 • ایجاد رل و منابع
 • تخصیص رل ها، منابع و هزینه ها
 • بهینه سازی منبع
 • به روز رسانی یک زمان بندی دارای منبع
 • سایر روش های سازمان دهی داده های پروژه
 • تغییرات عمومی با ابزار Global change
 • مدیریت محیط یکپارچه (Enterprise)
 • زمان بندی پروژه های چندگانه
 • ابزارهای کاربردی
 • ارزش کسب شده (Earned Value)

دوره های مشابه