دوره کارگاهی آشنایی با استاندارد امنیت داده سرویس پرداخت از طریق کارت (PCI DSS)

مدت زمان دوره : 8 ساعت

توضیحات دوره

براساس آمار و ارقام موسسات تحليل رويدادهای امنيتی، سرقت اطلاعات محرمانه کارت های پرداخت، اصلي ترين انگيزه مهاجمين و نفوذگران است. PCI DSS معتبرترين و تخصصی ترين استانداردی است که تا کنون جهت صيانت از اطلاعات حساس کارت و حفظ محرمانگی اين اطلاعات تدوين شده است. اين استاندارد بهين تجربيات امنيتی برندهای معتبر کارت الکترونيکی نظير (Visa و Master Card) است که در قالب الزامات امنيتی، جهت امن سازی فرآيند پرداخت الکترونيک از طريق کارت تدوين شده است. در اين دوره می کوشيم با معرفی خانواده ی استانداردهای PCI و تشريح الزامات آن ها، نحوه انطباق با استاندارد و اخذ گواهینامه و ارتباط آن با ساير استانداردها، تصوير کلی اما دقيق و کاربردی در ذهن فراگيران ايجاد کنيم.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

 • کسب توانايی تصميم گيری در خصوص تعيين محدوده و نحوه پياده سازی
 • استاندارد در سازمان مرتبط
 • کسب دانش لازم در خصوص مفاهيم پايه استاندارد PCI DSS
 • شناخت اهداف و ذینفعان استاندارد
 • کسب دانش پايه در خصوص نحوه انطباق با استاندارد

پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم پایه امنیت و نظامهای پرداخت الکترونیک

مخاطبین دوره

 • مديران ارشد سازمانها، بويژه مديران سازمانها و موسسات مالی و بانکی
 • مرتبط با پرداخت الکترونيک
 • مديران و کارشناسان IT ، بويژه فعالان حوزهی تجارت الکترونيک
 • کارشناسان و مشاورين امنيت
 • مديران حراست سازمانها
 • مديران مالی- اداری

سرفصل‌

 • آشنايی با مفاهيم و واژگان مصطلح در استاندارد
 • آشنايی کلی فرآيند پرداخت الکترونيکی: نقشها، مراحل اجرايی و ...
 • آشنايی اوليه با خانواده استانداردهای PCI و تاريخچه ی آنها
 • تشريح الزامات استاندارد PCI DSS
 • نحوه انطباق با استاندارد
 • آشنايی با فرم های خود اظهاری و خود ارزيابی
 • ارتباط استاندارد PCI DSS با ساير استانداردها

دوره های مشابه