رویداد آموزشی رایگان برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera P6

مدت زمان دوره : 4 ساعت

توضیحات دوره

به منظور استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پروژه محور خصوصا گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ، نرم افزار پریماورا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
در حال حاضر نرم افزار P6 متعلق به شرکت Oracle آمریکا به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه دنیا مطرح است که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM) قابلیت بکارگیری را دارد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با چگونگی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک نرم افزارPrimavera P6 

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

 • تمامی مدیران و کارشناسان سازمانها
 • مدیران پروژه، مدیران داخلی، مدیران مالی و تدارکات و ...
 • علاقمندان علم مدیریت پروژه

سرفصل‌

 • آشنایی با ابزارهای P6 و بانکهای اطلاعاتی آنها
 • دسته بندی داده ها در P6 
 • تشکیل ساختار پروژه‌ای سازمان EPS و ساختار سازمانی OBS
 • تعریف ساختار شکست کار پروژه WBS
 • تعریف فعالیت ها
 • تعریف روابط بین فعالیت ها
 • ورود و خروج پروژه از بانک اطلاعاتی
 • تعریف تقویم های مورد نیاز
 • تخصیص تقویم ها
 • زمانبندی پروژه
 • تخصیص منابع و هزینه ها 
 • دسته بندی ها (پروژه، فعالیت، منابع)
 • انواع مدت زمانهای فعالیت Duration Types
 • انواع درصد پیشرفت های فعالیت % Complete Types
 • تعریف و تخصیص معیارهای وزنی WF
 • تهیه نمودار پیشرفت برنامه ای (تجمعی و دوره ای)
 • پروژه بر اساس WF و مراحل به هنگام سازی بر اساس WF

دوره های مشابه