رویداد آموزشی رایگان تحلیل رفتار بر اساس مدل DISC

مدت زمان دوره : 3 ساعت

توضیحات دوره

در این رویداد آموزشی سعی می‌شود تا در قالب مدل رفتاری DISC تفاوت‌های رفتاری در محیط‌های کاری و همچنین ضرورت تطبیق با شرایط رفتاری دیگران مورد بحث و کنکاش قرار بگیرد و مخاطبین با شناخت از این مدل، در تلاش برای اثربخشی بیشتر روابط و همچنین کاهش تعارضات با دیگران بکوشند و عموما مباحث آشنایی با رفتارهای چندگانه محیط کار آموزش داده می‌شود.

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

عموم افرادی که در محیط‌های کاری متفاوت حضور دارند و یا هدایت تعدادی از افراد را عهده‌دار هستند.

سرفصل‌

  • اهمیت و ضرورت برقراری ارتباط
  • شناخت ما از تفاوت‌های رفتاری
  • سبک رفتاری خاص ما
  • تفاوت‌های رفتاری دیگران
  • هماهنگی و تطبیق با سایرین

دوره های مشابه