رویداد آموزشی رایگان تفکر صادراتی

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

 • تفکر بازرگانی چیست؟
 • هدف گذاری در بازرگانی چگونه انجام می شود؟
 • به چه دانشی در بازرگانی نیاز داریم ؟
 • ابزار های مورد نیاز در بازرگانی چیست؟

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

 • بازرگانان
 • مدیران شرکت ها  
 • دانشجویان رشته های مدیریت
 • تمام علاقه مندان به بازرگانی

سرفصل‌

 • تفکر بازرگانی چیست؟
 • هدف گذاری در بازرگانی چگونه انجام می شود؟
 • به چه دانشی در بازرگانی نیاز داریم ؟
 • ابزار های مورد نیاز در بازرگانی چیست؟

دوره های مشابه