رویداد آموزشی رایگان توانمندسازی و توسعه فردی/ شغلی خود را از کجا و چگونه آغاز کنیم ؟

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

اولین چالش امروز جوانان این است که نمی دانند در مسیر رشد و توسعه فردی خود و در راستای آن رشد و توسعه شغلی خود چه چیزهایی را نمی دانند و رفع این نا آگاهی از کجا و چگونه شروع می‌شود؟
چرا آن همه درس آموخته های تحصیلی ما نمی تواند تضمین کننده موفقیت های فردی و شغلی ما باشد؟ 
احساس شایستگی، موفقیت و خوشبختی ما برای خودمان و شغلمان از کجا شروع می‌شود؟
آفت‌های دانایی و توانمندی و هدفمندی فردی و شغلی چیست؟
 

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

تمامی علاقه مندان 

سرفصل‌

   

دوره های مشابه