رویداد آموزشی رایگان سبک زندگی انسان شاخص

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

در هر دوره زمانی، انسان ها نیاز به راهنما دارند که بتواند مسیرهای زندگی در جامعه جهانی و تغییر تحولات شرایط و حتی سبک زندگی، معاشرت ها و فنون ارتقاء فردی را به آنها یاد بدهد. سبک زندگی انسان شاخص، روش های زندگی در جامعه جهانی جدید را آموزش می دهد.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

  • آشنایی با مفاهیم مربوط به انتخاب مسیر درست زندگی و کسب و کار

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

  • تمامی علاقه مندان

سرفصل‌

  • آشنایی با آموزش روش های زندگی در جامعه جهانی جدید
  • آشنایی با تغییر تحولات شرایط و سبک زندگی
  • آشنایی با روش های توسعه فردی
  • آشنایی با مفاهیم مربوط به انتخاب مسیردرست زندگی و کسب و کار

دوره های مشابه