رویداد آموزشی رایگان مدیریت پروژه های استارت آپ

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

هدف از اجرای این رویداد آموزشی، آشنایی با مدیریت پروژه های استارت آپ، فرایندها و تکنیک های نوین مدیریت پروژه های استارت آپ و پیاده سازی روش های نوین مدیریت پروژه در استارت آپ ها است.

دانش پذیران با شرکت در رویدادهای آموزشی رایگان مدرسه باشگاه کسب و کار، فیلم آن را نیز دریافت خواهند کرد.

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

  • مدیران، کارشناسان و علاقمندان به حوزه استارت آپ

سرفصل‌

  • بررسی مشخصات پروژه های استارت آپ
  • چارچوب های پیاده سازی پروژه های استارت آپی
  • بررسی تفاوت پروژه های استارت آپ با پروژه های غیراستارت آپی
  • آشنایی با چرخه حیات پروژه های استارت آپ
  • شناخت نقشه راه اجرای پروژه های استارت آپی
  • آشنائی با چرخه حیات مدیریت پروژه های استارت آپی
  • مرور ابزارها، مهارت های و نقشه فرایندی مدیریت پروژه های استارت آپ

دوره های مشابه