رویداد آموزشی رایگان منِ ثروتمند

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

منِ ثروتمند اولین قدم براي رسیدن به موفقیت و کسب ثروت و هر چیزیه که دوست دارید بهش برسید. هر پیشرفتی که می خواهید و منِ وجودتون پیشرفت کنه. داشته باشید اول باید دیدگاه و باورتون رو نسبت به خودتون ارتقا بدید این دوره به شما باورهایی خواهد داد که بعد از آن دسترسی به هیچ خواسته اي برایتان غیر ممکن نخواهد بود. و هر روز شاهد موفقیت ها .و دستاوردهاي جدیدي خواهید بود

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

  • بالارفتن عزت نفس و حرمت نفس در جهت رسیدن به خواسته ها و ثروت 
  • تغییر باورهاي فقرزا و جایگزینی با باورهاي ثروت آفرین
  • شناخت قوانین جهان هستی

 

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

عمومی

سرفصل‌

  • قوانین و مکانیزم هاي جهان هستی براي رسیدن به موفقیت و ثروت
  • تعاریف حرمت نفس و چگونگی بالا بردن آن 
  • باورهاي ثروتساز

دوره های مشابه