کارگاه رایگان تفکر طراحی برای ایده پردازی و حل مساله

مدت زمان دوره : 3 ساعت

توضیحات دوره

در تفکر طراحی یاد می گیریم ایده پردازی کنیم، اختراع کنیم، نمونه اولیه بسازیم، آن را امتحان کنیم، طرح هایمان را تکرار می کنیم و... که همه ی این ها برای موفقیت در زندگی ما در آینده است. می خواهیم باعث پرورش تخیل بدون مرز همه ی افراد باشیم و آن ها را تبدیل به ارزش کنیم. به عنوان طراحان آموزشی خلاقیت، این مسئولیت ماست که فرصتی را فراهم کنیم که افراد ایده های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، دنیا را از پشت لنز های مختلف ببینند و به روشی با دنیای واقعی، تجارت و صنعت روبه رو شوند.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

  • آموزش های گام های مختلف تفکر طراحی شامل همدلی، تعریف مسئله و ایده پردازی و....
  • آموزش تفکر حل مساله مبتنی بر تئوری حل مساله 

دانش پذیران با شرکت در رویدادهای آموزشی رایگان مدرسه باشگاه کسب و کار، فیلم آن را نیز دریافت خواهند کرد.

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

  •  دانشجویان و علاقه مندان به خلاقیت و نوآوری

سرفصل‌

  • اجرای مراحل ایده یابی ایده پروری و بازخورد و اصلاح ایده
  • استفاده از این رویکرد برای شناسایی و پرورش ایده ها 
  • از تفکر طراحی تا خودباوری در خلاقیت

دوره های مشابه