کارگاه رایگان مذاکرات اقناعی و شیوه های نفوذ در مشتری 

مدت زمان دوره : 3 ساعت

توضیحات دوره

در سطوح مختلف مذاکرات اعم از تجاری یا اجتماعی، مهمترین عامل چگونگی پرزنت ایده ها و افکار و نحوه انتقال پیام به طرف دیگر مذاکره است. بر اساس متدهای اقناعی می توان این تاثیر گذاری را بیشتر و احتمال موفقیت یک مذاکره را افزایش داد. با گذراندن دوره آشنایی ابتدایی افراد تا حدودی با مبانی آشنا و توانایی ترغیب مخاطبان خود را بیشتر از پیش خواهند داشت. 

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

 •   توانایی برقراری ارتباطات بر اساس اقناع مخاطب و ترغیب طرفهای مقابل در مذاکره در جهت پیشبرد اهداف خود.

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

 • کارآفرینانان
 • دانشجویان
 • استارت آپ ها
 • تجار و صاحبان کسب و کارهای مختلف
 • علاقه مندان

سرفصل‌

 •  تعریف اقناع و ترغیب
 • شیوه های نفوذ در مخاطب
 • تکنیکهای اغواگری در فروش
   

دوره های مشابه