کارگاه رایگان کلیدی ترین نکات حقوقی استارتاپ ها

مدت زمان دوره : 2 ساعت

توضیحات دوره

در این دوره رایگان سعی داریم دانشجویان فعال در حوزه های استارتاپی را با موضوعات مهم حقوقی و مشکل ساز برای استارتاپ ها  آشنا سازیم.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

آشنایی به اصطلاحات حقوقی، آشنایی با نکات کلیدی و پر چالش در موضوعات حقوقی استارتاپ ها

پیش نیاز

پیش نیاز ندارد

مخاطبین دوره

استارتاپ ها ،کارآفرینان ، فعالین استارتاپی

سرفصل‌

  • آشنایی با اصطلاحات رایج حقوقی
  • آشنایی با قراردادهای استارتاپی
  • پرسش و پاسخ های متداول

دوره های مشابه