کارگاه رایگان کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها

مدت زمان دوره : 3 ساعت

توضیحات دوره

در این کارگاه با قانون مالیاتهای مستقیم آشنا شده و می توانیم کنترل و تسلط بیشتری نسبت به موارد قانونی مالیاتی داشته باشیم.

توانایی دانشجویان پس از گذراندن دوره:

 • آشنایی با موضوعات و قوانین مالیاتهای مستقیم

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

 • مدیران عامل
 • مدیران مالی
 • حسابداران
 • دانشجویان حسابداری

سرفصل‌

 • آشنایی با مسائل مالیاتی مربوط به شروع فعالیت استارت آپ ها
 • آشنایی با انواع مالیاتهای مستقیم مربوط به استارت آپ ها
 • آشنایی با تحریر دفاتر قانونی
 • آشنایی با ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش
 • آشنایی با مشوق های و معافیت های مالیاتی
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی استارت آپ ها

دوره های مشابه