کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟

ساعات برگزاری : 16:00 الی 20:00

روز های برگزاری : (چهارشنبه ها)

تاریخ شروع دوره : 1399/02/31 الی 1399/02/31

هزینه دوره : رایگان

مدرس : حامد مجنونیان

انتخاب و ثبت نام
مدت زمان دوره : 4 ساعت

توضیحات دوره

ما به شما می گوییم در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟ (کارگاه رایگان+ آزمون+مصاحبه+کارنامه)​

 • کدام شغل مناسب شماست؟
 • چگونه ماهرترین در شغل خود شوید؟
 • چقدر از تواناییها و قدرت درونیتان آگاهید؟
 • چرا افراد با شرایط مشابه تحصیلی و شغلی، وضعیت های متفاوتی دارند؟
 • چرا بسیاری از افراد دائم در حال تغییر شغل اند؟
 • چگونه با هرگونه ویژگی شخصیتی، موفق ترین فرد در شغل خود باشید؟
 • چرا بسیاری از افراد از شغل خود ناراضی اند و احساس خوبی درمحیط کاری خود ندارند؟

فرآیند حضور در کمپین:

 • ما شما را به یک کارگاه رایگان انتخاب شغل بر اساس مدل یادگیری منحصر به فرد خود دعوت می کنیم.
 • نقشه راه و حوزه مناسب با مدل یادگیری و ادراکی شما را می گوییم (از طریق آزمون شناخت مدل ادراکی و یادگیری به صورت الکترونیکی)
 • برای مصاحبه حضوری و مشاوره، طی کوتاه ترین زمان و بهینه ترین مسیر دعوت خواهید شد.
 • پس ازنهایی شدن مشاوره و اطمینان از صحت نتایج با خیال راحت می توانید مسیر شغلی خود را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است در این کمپین، کارگاه، آزمون شناخت مدل ادراکی و مصاحبه، رایگان است. 

چگونه به اینجا برسیم:

 • آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه رایگان: دوشنبه 12 اسفند ماه 98
 • تاریخ برگزاری کارگاه: چهارشنبه 14 اسفند ماه ساعت 16 الی 20
 • تاریخ آزمون شناخت مدل ادراکی و یادگیری: 15 الی 18 اسفند ماه 98
 • زمان دعوت به مصاحبه: 19 الی 21 اسفند ماه 98

پیش نیاز

ندارد

مخاطبین دوره

سرفصل‌

دوره های مشابه