Java Fundamental

مدت زمان دوره : 20 ساعت

توضیحات دوره

در این دوره دانش پذیران با ساختارهای بنیادی زبان جاوا و مفاهیم شی گرایی شامل ارث بری، Instance سازی، Abstract ،Interface ،Generic و Annotation و Setter& Getter آشنا خواهند شد.

این دوره برای افراد علاقه مند که دانش کافی را در این زمینه ندارند و می خواهند وارد دنیای برنامه نویسی جاوا شوند، در نظر گرفته شده است.

دانش پذیران با شرکت در دوره های آموزشی مدرسه باشگاه کسب و کار، گواهی نامه معتبر را نیز کسب خواهند کرد.

پیش نیاز

آشنایی مقدماتی با یک زبان برنامه نویسی

مخاطبین دوره

 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی نرم افزار
 • متخصصان نرم افزار
 • طراحان وب
 • علاقه‌مندان به زبان برنامه‌نویسی جاوا

سرفصل‌

 • هسته جاوا شامل مفاهیم مقدماتی برنامه نویسی در جاوا
 • انواع ویرایش های جاوا و کاربرد آن
 • شرح مختصری از خواص جاوا شامل OOP ،Native ،AOP ،Free PlatForm
 • Java Development Kit چیست؟
 • Java Runtime Environment چیست؟
 • محیط برنامه نویسی IntelliJ
 • اصول مقدماتی زبان برنامه نویسی جاوا
 • حلقه ForEach
 • Java Object Oriented Programming مفاهیم پیشرفته جاوای مدرن
 • Class چیست؟
 • Method چیست؟
 • متد های همنام در جاوا، متد با ورودی غیر ثابت
 • علت وجود نماد عددی در جاوا
 • Property چیست؟
 • Package چیست؟
 • import های static
 • ساخت شی و دستور this
 • متد سازنده و متد finalize
 • Memory Management in Java
 • ارث بری و دستور super
 • Override
 • سطوح دسترسی در جاوا
 • کاربرد Non Access
 • Interface چیست؟
 • دستورات default and static در Interface
 • کلاس Abstract چیست؟
 • مدیریت Exception و ایجاد Exception سفارشی
 • پرتاب Exception
 • دستور finally
 • کلاس String
 • String و دستور switch
 • بررسی برابری اشیا با استفاده از equals
 • Null Pointer Exception
 • Casting و تبدیل داده ها به یکدیگر
 • کلاس Object
 • تفاوت کلاس Primitive Type و Wrapper Class
 • دستور instance of
 • نام گذاری مناسب در جاوا
 • کلمات کلیدی شامل static ،final
 • Generics در جاوا و ایجاد محدودیت
 • Annotation در جاوا
 • value در Annotation
 • آشنایی با Map ،Iterator ،List ،Set
 • مفاهیم Call By Value و Call By Reference
 • مفهوم Clone
 • مفهوم Auto Closable
 • دلیل استفاده از متد های Getter و Setter

دوره های مشابه