دعوت به همکاری برنامه نویس برای استارتاپ فروشگاهی

استارتاپ بازارگر (یک فروشگاه پوشاک آنلاین بصورتB2B ) دعوت به همکاری می نماید.

نیاز به برنامه نویس ترجیحا خانم

☎ اطلاعات تماس و ارسال رزومه:

@ghazale70m

ghazal.70m@gmail.com

@Mohammadbajrang