دعوت به همکاری شرکت پردازشگران سامان

شرکت پردازشگران سامان از علاقمندان در جایگاه شغلی "کارشناس مدیریت محصول" مستقر در واحد پشتیبانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

شرکت  پردازشگران سامان از علاقمندان در جایگاه شغلی "کارشناس مدیریت محصول" مستقر در واحد پشتیبانی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند مدارک خود را به آدرس H.rahmani@samanpr.net ارسال نمایند.