دعوت به همکاری طراح وب سایت

شرکت مهندسین مشاور زرین کلید، به تعدادی همکارخانم طراح وب سایت و اپلیکیشن و سئو... جهت تکمیل کادر طراحی خود نیازمنداست. 

  ایمیل: 
Zarrinkelid@gmail.com

تلفن های تماس:

88550080  _88553129_88553118

آدرس:

یوسف آباد،خیابان فتحی شقاقی،پلاک50،واحد2

www.zarrinkelid.ir