تغییر زمان کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟

1398/12/04

تغییر زمان کمپین

دانشجویان گرامی

بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟ به دلیل تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاه ها به روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 98 تغییر یافت.

با تشکر 

آخرین اخبار

ارائه مشاوره آموزشی آنلاین

هرروز یک دوره آموزشی جدید

کنسلی کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟

مدرس: لیلی نبی زاده - 10 آذر ماه 98 - ساعت 16 الی 20