کنسلی کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟

1398/12/10

کنسلی کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟

دانشجویان گرامی

بدینوسیله به اطلاع می رساند کمپین در کدام شغل فناوری اطلاعات موفق تر هستید؟ چهارشنبه مورخ 14 اسفند 98 کنسل می باشد. تغییر تاریخ در سال 99 متعاقبا از سایت اعلام می گردد.

آخرین اخبار

ارائه مشاوره آموزشی آنلاین

هرروز یک دوره آموزشی جدید

مدرس: لیلی نبی زاده - 10 آذر ماه 98 - ساعت 16 الی 20