درباره مدرسه

مدرسه باشگاه کسب و کار با هدف کمک به توسعه و ارتقا دانش فنی افراد فارغ التحصیل ,صاحبان کسب و کار مبتنی بر فناوری های نوین تاسیس و راه اندازی شده است.
مدرسه باشگاه کسب و کار متشکل از مدارس متعدد آموزشهای تخصصی و حرفه ای جهت ورود به بازار کار ,توسعه و ارتقا مهارت فنی در حوزه های مختلف مورد نیاز کسب و کارها و مشاغل می باشد.
از جمله مدارس موجود در مدرسه باشگاه کسب و کار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

دانش پذیران با شرکت در دوره های آموزشی مدرسه باشگاه کسب و کار ,ضمن کسب مهارت های لازم به صورت کاملا عملی و تخصصی ,گواهی نامه پایان دوره را نیز کسب خواهند کرد.