ایثار خدادادی

مدارک:

  • دانش آموخته مدیریت - گرایش NGO management

دوره ها:

  • مديريت منابع انسانی
  • مديريت استراتژيك
  • برنامه ريزي سازماني

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • مدیرعامل شرکت بهین مشاوران آتیه‌ساز مدیریت ‌
  • مشاور و مدرس حوزه مدیریت‌منابع‌انسانی و روانشناسی‌صنعتی/سازمانی دربیش از ۱۵۰ سازمان دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد در داخل و خارج از کشور 
  • مشاور و مدرس NGO management