مریم هومن

مدارک:

 • MBA - برند سازی/ استراتژی - 1395 موسسه آموزش عالی بهار (گذراندن دو گرایش متفاوت جهت خلق مزایای جدید)
 • مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت - 1393 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - فارغ التحصیل با رتبه اول
 • مهندسی فناوری اطلاعات - 1384 دانشگاه علم و صنعت - نفر برتر فارغ التحصیلان
 • دوره های متعدد آموزشی - روانشناسی/ برندسازی شخصی 

دوره ها:

 • برندسازی شخصی (پرسنال برندینگ)
 • برندسازی محصولات، کسب و کارها و سازمان ها 
 • تدوین و راهبری استراتژی های فردی و سازمانی 

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

تدوین، اجرا و مشاوره در زمینه برندسازی محصول، کسب، کار و فرد شامل:

 • ارائه مشاوره برندسازی شخصی به برخی از پزشکان و اساتید دانشگاه 
 • مشاور و مدیر برندسازی کلینیک طب سوزنی
 • ارائه مشاوره در حوزه استراتژی و برندسازی به شرکت زاتک ارائه دهنده زیرساخت تبلیغات هدفمند
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک در تدوین سند هویت برند رستوران پلوباکس
 • ارائه مشاوره در حوزه تدوین سند استراتژی به شرکت های فناوری محور
 • ارائه مشاوره در حوزه استراتژی به شرکت توسعه تعالی نوتریکا فعال در زمینه مدیریت سرمایه های انسانی