افشین حسینقلی نژاد

مدارک:

  • کارشناسی مهندسی نرم افزار
  • کاردانی کامپیوتر

دوره ها:

  • دیجیتال مارکتینگ

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • موسس و مدیر عامل آژانس دیجیتال مارکتینگ ادنگاه
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ نرم افزار حسابداری محک 
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ فروشگاه اینترنتی فینال 
  • مسئول دیجیتال مارکتینگ برید سامانه نوین