لیلی نبی زاده

مدارک:

 • کارشناسی ارشد - تحقیقات آموزشی 
 • کارشناسی - مدیریت آموزشی 

دوره ها:

 • دوره های پرورش خلاقیت ویژه والدین مربیان و کودکان و نوجوان 
 • دوره ی استعدادیابی 
 • دوره ی مهارت زندگی 
 • دوره ی کارآفرینی ویژه نوجوانان و جوانان
 • دوره ی نخبه پروری 
 • دوره مدیریت پول 
 • دوره چگونه پولدار شویم 
 • دوره آموزشی تفکر طراحی 

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • مدیر محتوا - شریف استار       
 • مدیر باشگاه کارآفرینان جوان
 • مدیر پروژه - طرح استعدادیابی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف - پایه گذار شتابدهنده
 • ایده پردازی و بنیانگذار خلاقیتکده شریف  
 • کارشناس پژوهش - مرکز پژوهشی فناوري و سبک زندگی دانشگاه صنعتی شریف 
 •  مولف کتاب نخبه زاده می شوید یا ساخته می شوید