امیرحسین سوری

مدارک:

کارشناسی / مهندسی کامپیوتر / دانشگاه امارات 

دوره ها:

 • برگزاری سمینار های بازاریابی صادراتی
 • برگزاری ورکشاپ های بازرگانان هوشمند
 • برگزاری کمپ اموزشی بازرگانان ارزش افرین
 • برگزاری تورهای تجاری – اموزشی بازرگانی بین المل
 • برگزاری سمینار های اموزشی (دانشگاه تهران و صنعتی اصفهان)
 • برگزاری کلاس های مجازی تخصصی بازرگانی
 • ارائه خدمات مشاوره تخصصی بازرگانی
 • مشاوره اتاق بازرگانی اصفهان  

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • ژانویه 2006 تا کنون  مدیر توسعه بین الملل شرکت فیوچراسکای امارات (دبی – امارات ،13سال)
 • ژانویه 2004 تا دسامبر 2005  مدیر واردات شرکت saly toys   (تهران – تهران )
 • نوامبر 2000 تا 2003  مدیر فروش و عملیات شرکت Huda phone  (دبی – امارات )
 • ژانویه 1999 تا اوریل 1999 حسابدار شرکت saly factory  (تهران –تهران)
 • ژانویه 1998 تا دسامبر 1998  تکنسین سخت افزار رایانه roshan rayaneh  (تهران – ایران)
 • فوریه 1997 تا دسامبر 1997 کارشناس فروش شرکت shiraz computer (دبی – امارات )