نیما رحیمی

مدارک:

  • دانش آموخته رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران

دوره ها:

  • توسعه کسب و کار دیجیتال
  • بازاریابی دیجیتال
  • کارگاه های حوزه کارآفرینی (بیزینس مدل، MVP، ...)

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • مدیرعامل آژانس بازاریابی دیجیتال Diging
  • هم بنیانگذار، عضو هیات مدیره و مدیر ارشد بازاریابی استارتاپ نومانو
  • مشاور شرکت سرمایه گذاری جسورانه Iran portfolio
  • مدیر بازاریابی دیجیتال شرکت رسپینا
  • بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فناوری IT Masters
  • عضو هیات علمی دپارتمان مدیریت کارآفرینی مدرسه بازرگانی تهران Tehran Business School