نیما رحیمی

مدارک:

 • کارشناسی/مهندسی فناوری اطلاعات
 • کارشناسی ارشد/MBA گرایش بازاریابی

  دوره ها:

 • کسب و کار دیجیتال
 • بازاریابی دیجیتال
 • کارگاه های حوزه کارآفرینی (بیزینس مدل، MVP، ...)
 • کمک مدرس درس گرافیک کامپیوتری
 • کمک مدرس درس برنامه نویسی پیشرفته

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • گروه بازاریابی دیجیتال Diging
 • مدرسه بازرگانی تهران Tehran business school
 • شرکت سرمایه گذاری جسورانه Iran portfolio
 • شرکت رسپینا
 • استارتاپ نومانو
 • شرکت فناوری IT Masters