امیرحسین گودرزی

مدارک:

  • کارشناسی - مهندسی رباتیک

دوره ها:

  • لینوکس مقدماتی
  • لینوکس پیشرفته
  • Ansible
  • دوره رباتیک دانش آموزی
  • دوره برنامه نویسی
  • دوره برنامه نویسی پایتون

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • مدیر زیرساخت فنی - پژوهشکده پارسا شریف
  • مدرس دوره های برنامه نویسی، رباتیک، پایتون و ... در آموزشگاه های مختلف، مدارس سلام، شهرداری  و دانشگاه آزاد