ایوب اسماعیلی

مدارک:

 • کارشناسی ارشد - مدیریت دولتی / MIS
 • کارشناسی - مدیریت دولتی

دوره ها:

 • مدیریت عملکرد
 • مهارت رفتار حرفه ای 
 • تصمیم گیری و حل مساله
 • تیم سازی و کار تیمی
 • اعتمادسازی و قاطعیت
 • اصول، فنون و هنر مذاکره
 • مهارت های مصاحبه و استخدام
 • کارگاه های تخصصی مدیریت منابع انسانی
 • رهبری اثربخش
 • تربیت ارزیاب کانون های توسعه
 • مهارت های ارتباطی
 • مدیریت زمان

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • مشاور ارشد و مدرس گروه مشاوره مدیریت رادمان
 • مدير منابع انساني شرکت لابراتوار دکتر اخوي (سي گل) 
 • سرپرست برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شركت سوپرپايپ اينترناشنال
 • سرپرست برنامه‌ريزي و بهسازي منابع انساني و مشاور استقرار سيستم مديريت کيفيت شرکت مهندسي پژوهش صنعت نفت وابسته به صدرا  
 • کارشناس ارشد برنامه‌ريزي منابع انسانی شرکت توليد تجهيزات سنگين (هپکو) 
 • کارشناس امور اداري و منابع انساني شرکت مخابرات ایران