جبار باباشاهی

مدارک:

 • مقطع کارشناسی، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
 • مقطع کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه تهران
 • مقطع دکتری تخصصی، رشته مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه تربیت مدرس

دوره ها:

 • اصول سرپرستی و رفتار سازمانی
 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • کارایی، اثربخشی و بهره وری
 • توانمندسازی، خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • تفکر استراتژیک
 • تجزیه و تحلیل مشاغل
 • مدیریت بهره وری
 • مهارت های ارتباطی برای مدیران
 • حکمرانی خوب و ارتقاء رفاه ملی
 • فرهنگ سازمانی
 • و ...

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • برگزار کننده دوره های آموزشی در سازمان های مختلف از جمله (سازمان صنایع دفاع، وزارت نفت، صدا و سیما، فولاد خوزستان، سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، بانک های تجارت، صادرات، مسکن، سپه)
 • دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • برگزاری بیش از 2200 ساعت دوره های آموزشی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و سازمان های مختلف
 • عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، گروه مدیریت منابع انسانی و علوم رفتاری 
 • عضو کارگروه توانمندسازی منابع انسانی، مرکز آموز ش مدیریت دولتی 
 • مدیر پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل، بانک تجارت
 • کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی گروه صنعتی حدید وابسته به سازمان صنابع دفاع 
 • عضو هسته فکری توسعه منابع انسانی، سازمان صنابع دفاع 
 • کارشناس علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هیئت نظارت ارزیابی علمی و فرهنگی 
 • مشارکت در پروژه های ذیل:
 1. پروژه " تجزیه و تحلیل مشاغل"، مجتمع صنعتی حدید، مدیر پروژه، 1387
 2. پروژه "تدوین استراتژی منابع انسانی"، مجتمع صنعتی حدید، مدیر پروژه، 1388
 3. پروژه " طراحی سیستم آکورد"، مجتمع صنعتی حدید، مدیر پروژه، 1388
 4. مشارکت در انجام پروژه های " استخراج مولفه های کلیدی جذب "، " طراحی برنامه رفاهی برای مدیران و کارکنان کلیدی "، " پیاده سازی مدل EFQM از منظر توانمندسازها و نتایج مدل در حوزه منابع انسانی "، " تدوین شناسنامه آموزشی مشاغل "، " بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان صنعت"، "سنجش رضایت شغلی کارکنان " و" تدوین استراتژی صنعت "، مجتمع صنعتی حدید، کارشناس پروژه. 1386-1388
 5. پروژه"شناسایی عوامل ماندگاری کارکنان در مشاغل"، شرکت پارسیان پارت پاسارگاد، کارشناس پروژه، 1389
 6. پروژه "شناسایی عوامل موجد رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی"، شرکت سپاهان باتری، کارشناس پروژه، 1389
 7. پروژه"تجزیه و تحلیل مشاغل بر اساس رویکرد اونت"، بانک تجارت، مدیر پروژه، 1389-1390
 8. پروژه " توانمندسازی کارکنان"، مرکز آموزش مدیریت دولتی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رئیس جمهور، مشاور پروژه، 1390-1391