حامد مجنونیان

مدارک:

  • فوق لیسانس مهندسی نرم افزار (دانشگاه ملی مکزیک) ۱۳۸۸

دوره ها:

 

  • Clean Code از موسسه Object Mentor - آمریکا
  • SSDLC از دانشگاه UNAM - مکزیک
  • Data Science از موسسه Data Camp - آمریکا

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 

  • Python Backend developer سیستم انتخابات دولتی و غیردولتی موسسه IEEC (آمریکا-مکزیک)
  • Django Developer سیستم انتخابات دولتی و غیردولتی موسسه IEEC (آمریکا-مکزیک)
  • Team member - ML developer سامانه همیاری شهروندان شهر  Fort Lauderdale 
  • Python Mentor دانشجویان خارجی در کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا و داخلی