حسن جمشیدی

مدارک:

 • کارشناسی/مدیریت صنعتی
 • MBA/استراتژی
 • MBA/بازاریابی
 • DBA/مدیریت عالی کسب و کار

دوره ها:

 • کسب و کار دیجیتال (از ایده پردازی تا جذب سرمایه)
 • اصول و فنون مذاکرات تجاری
 • تفکر استراتژیک
 • تدوین مدل کسب و کار (بوم کسب و کار)

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • فعالیت اجرایی در حوزه های منابع انسانی، بازرگانی، معاونت اداری و پشتیبانی و ... در شرکت های مختلف خصوصی و دولتی
 • مشاور کسب و کار در هلدینگ ها و شرکت ها و منتورینگ استارتاپ های مختلف
 • حضور در چندین رویداد استارتاپ ویکند در سطح کشور بعنوان منتور و داور