دکتر حسن سلطانی

مدارک:

  • DBA / مدیریت برند
  • کارشناسی ارشد / مدیریت بازاریابی
  • کارشناسی / مدیریت بازرگانی

دوره ها:

  • مدیریت فروش
  • فروش تلفنی
  • فروش حضوری

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • موسس گروه برند آفرینی آمیراژ
  • مشاور بازاریابی