هنگامه عسگری

مدارک:

 • کارشناسی/حقوق
 • کارشناسی ارشد/ حقوق
 • دکتری/ DBA

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • نویسنده کتاب "ده ثانیه" مدیریت ثانیه های یک مذاکره.
 • مشاور امور تنظیم قراردادهای اختصاصی و فنی و مدیر گروه حقوقی مشاوران کسب وکار.
 • مشاور حقوقی برخی شرکت ها و مدیران عامل کسب و کارها . 
 • مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و برگزار کننده کارگاه های حقوقی و امور قراردادها برای کسب و کارها،کارآفرینان، کسب و کارهای نو، استارتاپ ها 
 • 12 سابقه همکاری با شهرداری تهران به عنوان کارشناس حقوقی .  
 • سابقه همکاری با مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده مخابرات، دانشگاه علمی کاربردی،پارک علم و فناوری البرز،بوشهر، و... 
 • کارشناس برنامه دخترانه در شبکه سه سیما در خصوص موضوعات کارآفرینی زنان و کارشناس آیتم حقوقی برنامه ایده پردازان در آپارات.
 • مشاور حقوقی . امور قراردادهای تیم های استارتاپی و برخی شتاب دهنده ها
 • - مدرس و برگزار کننده کارگاه های کاربردی حقوقی در موضوعات حقوقی مرتبط با کسب و کارها، توسعه و راهبری کسب و کار، من جمله :دوره حقوق کسب و کار، آشنایی با اصالحات حقوقی، قراردادها و قرارداد نویسی، تاسیس شرکت، تنظیم اساسنامه و... 
 • همکاری و ارائه مشاوره در چندین سایت خبری و مشاوره ای، برنامه های تلویزیونی و رادیویی در خصوص موضوعات حقوقی کسب و کارها.