محمدرضا شهنانی

مدارک:

  • کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی
  • کارشناسی حسابداری بازرگانی

دوره ها:

  • دوره کنترل مالیات ویژه کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها
  • آشنایی با بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • مدیر مالی شرکت Tap30
  • مدیر مالی شرکت بامیلو 
  • مدیر مالی و اداری شرکت مهندسی تارا
  • سرپرست حسابداری شرکت الکترو کویر
  • برگزار کننده دوره های مالی در دانشگاه خواجه نصیر، شتابدهنده فارابی و ...