محمد احمدزاده

مدارک:

 • دکتری مدیریت تکنولوژی - دانشگاه تهران
 • فوق لیسانس مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری - امیرکبیر
 • فوق لیسانس مهندسی پزشکی، بیوالکتریک - تربیت مدرس
 • لیسانس مهندسی برق - آزاد تهران جنوب

دوره ها:

 • مدیریت پروژه
 • مدیریت چابک
 • مدیریت دانش
 • طراحی مدل کسب و کار
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • اولین ایرانی دارای مدرک بین المللی مدیریت چابک (Agile Certified Practitioner) از انستیتو بین المللی مدیریت پروژه PMI امریکا
 • دارای مدرک بین المللی مدیریت پروژه (PMP) از انستیتو بین الملل مدیریت پروژه PMI امریکا
 • دارای مدرک بین المللی ITIL، COBIT، ISMS و ISO9001
 • مدرس دوره های مدیریت چابک، مدیریت پروژه، مدیریت کسب و کار، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات درگروه خودروسازی (سایپا، توگا فولاد، مپنا و …) ، امن افزار، موسسه مدیریت پروژه آریانا، دانشگاه شریف و دانشگاه آزاد
 • مشاور سیستم های مدیریت پروژه در موسسه مدیریت پروژه آریانا (از ۱۳۹۰ تا کنون)
 • مشاور سیستم های مدیریت نوآوری، مدیریت کسب و کار و مدیریت پروژه در MTN-Irancell سازمان زیباسازی (از ۱۳۹۲ تا کنون)
 • مشاور سیستم های مدیریت پروژه و کسب و کار در مرکز تحقیقات مدیریت پروژه پتروشیمی (از ۱۳۹۰ تا کنون)
 • مشاور تحلیل مدلهای تجاری و مدیریت کسب و کار در دنیای اقتصاد (از ۱۳۹۴ تا کنون)
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک، سیستم های مدیریت پروژه و مدیریت چابک در فاوای ناجا (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک، سیستم های مدیریت پروژه و مدیریت چابک در شرکت مشاور مهاب قدس (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)
 • مشاور سیستم های مدیریت پروژه در شهرداری تهران – سازمان زیباسازی (از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳)
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های مدیریت در شرکت توسعه ملی گاز ایران (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)
 • مشاور برنامه ریزی استراتژیک و سیستم های مدیریت پروژه در شرکت سد و سازه سپاهان (از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰)