علیرضا آل قیس

مدارک:

  • دکترای مدیریت رسانه و ارتباطات – دانشگاه آزاد تهران مرکز – نفر اول دانشجویی در رشته مدیریت رسانه
  • فوق لیسانس MBA گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد تهران مرکز 
  • لیسانس مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب- نفر سوم کنکور دانشگاه در رشته مهندسی برق

دوره ها:

  • مذاکرات اقناعی و اصول ارتباطات موثر
  • بازاریابی محصولات (کالا و خدمات)

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

  • تدوین و مدیریت پیاده سازی برنامه استراتژی بنیاد مستضعفان
  • مدرس دانشگاه در دروس بازاریابی، ارتباطات، مدیریت تبلیغات، اصول کسب و کار و بهره وری، اصول و فنون مذاکره 
  • مدرس دوره MBA  موسسه آموزش عالی مشکات در دروس استراتژی و بازاریابی
  • مدیریت و مشاوره راهبردی برنامه بازاریابی هلدینگ های تابعه بنیاد مستضعفان
  • آموزش پرسنل در حوزه ارتباطات و مذاکره حضوری بیمه پاسارگاد، بیمه رازی، گروه باشگاه اکسیژن، شرکت نفت و روغن موتور قم و شرکت مارین