رضا یادگاری

مدارک:

 • دکترا - کارآفرینی 
 • کارشناسی ارشد - کارآفرینی
 • کارشناسی - مدیریت بازرگانی

دوره ها:

 • کارآفرینی
 • فنون ارتباطات
 • سخنرانی
 • بازاریابی
 • فروش

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • بنیانگذار شبكه اینترنتی WWW.YADEGARI.TV نخستین استارت آپ الگوسازی در جهان
 • دبیر کمیسیون کارآفرینی شهرداری تهران
 • عضو مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1378
 • عضو مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379
 • نخستین مدیر کارآفرینی و طراح و راه انداز مراکز کارآفرینی شهرداری تهران در سال 1388
 • عضو باشگاه نخبگان و پژوهشگران
 • دبیر بنیاد سخنرانان حرفه ای ایران
 • رییس اداره گردشگری شهرداری منطقه 7
 • سردبیر دو هفته نامه راز
 • رئیس اداره مطالعات شهرداری منطقه 7
 • رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 7
 • رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 3 شهرداری منطقه 7
 • مشاور شهردار منطقه 7
 • مدیر و مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای هنر زندگی
 • بنیانگذار و صاحب امتیاز نخستین باشگاه پیامكی هواداران کارآفرینان بزرگ ایرانی با همكاری همراه اول
 • مدیر روابط عمومی و تبلیغات رستورانهای زنجیره ای پدر خوب
 • مدیر توسعه برند شرکت مواد غذایی " بهروز"
 • مدیر توسعه برند شرکت ارتباطی "خدمات اول"
 • مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۳
 • مدیر روابط عمومی شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری تهران
 • مدیر روابط عمومی ستاد کارآفرینی شهرداری تهران
 • مشاور کارآفرینی شرکت ارتباطی "خدمات اول"
 • مدیر خانه کارآفرینان ایران
 • کارشناس واحد اشتغال و کارآفرینی الكترونیكی در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • کارشناس اقتصادی و کارآفرینی در رادیو تجارت
 • کارشناس رادیو فرهنگ
 • نویسنده برگزیده کتابهای کارآفرینی در شبكه ۵ سیما
 • طراح و مسئول واحد کودکان کارآفرین در انجمن حمایت از حقوق کودک
 • مشاور مدیرمسئول ماهنامه موفقیت
 • بنیانگذار و سردبیر هفته نامه آسمان دوستی، اولین هفته نامه کارآفرینی ایران
 • بنیانگذار و سردبیر روزنامه تفاهم، اولین روزنامه کارآفرینی ایران
 • قائم مقام مدیر مسئول ماهنامه تخصصی کارآفرین ناب
 • نویسنده مجموعه سیصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی با همكاری دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت
 • دریافت رتبه برتر مقالات افزایش کارایی و ایجاد ارتباط با مردم از معاونت نیروی انسانی ناجا