حمید محمدی پور

مدارک:

 • دکتری / مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی
 • کارشناسی ارشد / مهندسی صنایع، مهندسی صنایع
 • کارشناسی / مهندسی صنایع، تحلیل سیستم ها

دوره ها:

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت ارتباط حرفه ای با مشتری
 • مهارت های کارکنان مرکز تماس (Call Center)
 • تکنیک های رفتاری در ارتباط با مشتری
 • مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
 • مهارت های حرفه ای مدیران شعب بانک

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • برگزاری دوره در مجموعه های مختلف از جمله بانک مهر اقتصاد، ملت، سرمایه، سامان، پارسیان، مسکن، کشاورزی و رفاه
 • مشاور بازاریابی شرکت راه آهن
 • مدیر بازاریابی آژانس تبلیغاتی صبا 
 • مدیر توسعه بازار سایبرتک 
 • رییس امور مشتریان دوو الکترونیک