میلاد میلادی

مدارک:

 • کارشناسی / فناوری اطلاعات

دوره ها:

 • برنامه نویسی php
 • وردپرس

تجربیات حرفه ایی شاخص و اخیر:

 • مدیر و موسس اسبق سایت سئورب
 • مدیر فنی شرکت ثروت آفرینان
 • مدیر فنی شرکت راینیک
 • برگزاری دوره های وردپرس در مجموعه های مختلف
 • طراحی نرم افزار مکانیک بانک 
 • طراحی سیستم برنامه ریزی اتوماتیک دانشگاه پیام نور
 • انتشارات گاج 
 • برنامه نویس موسسه سرزمین گرگ ها Wolvesland.org
 • برنامه نویس، دیجیتال مارکتر موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان 
 • طراحی بیش از 40  وبسایت